2011.08.30 Bilde Øvre Nivå Lite

TRAPPA

Majorstutorget leier ut to stk standplass på trappa foran inngangen til Majorstuen T-banestasjon. Denne plassen egner seg for lansering av nye produkter, salg av abonnement, sampling og andre lite plasskrevende aktiviteter.

Interessert i å leie ?

Sjekk betingelser og priser og ta kontakt med oss  hvis du ønsker å leie.

PLANSKISSE

Plantegning Trapp

Se større oversikt

DEMOGRAFISKE DATA

I følge Statens Vegvesens ”Rapport for overflatetrafikk, Majorstua, 2006”, har Majorstua 70.000 daglige av- og påstigende passasjerer og er dermed Norges nest største kollektivknutepunkt. Frem mot år 2025 forventes en økning på ytterligere 20.000, og vil til sammen utgjøre 90.000 daglige av- og påstigende passasjerer.


Utviklet av Frameworks AS