2011.08.30 Bilde Nedre Nivå Lite

NEDRE PLATÅ

En salgsbod på Majorstutorget er noe for deg som tilbyr typiske sesongvarer, vil ha en ekstra salgskanal bare deler av et år, introdusere nye produkter i en gitt periode, skape større oppmerksomhet om egne produkter/virksomhet, trenger å tømme lageret, eller rett og slett vil selge mer. Vi tilbyr 6 salgsboder som kan leies for kortere eller lengre tid. Bodene er 3,5 m x 3,5 m og består av fast lerret-tak, border i bordflate 75 cm med tilhørende lerretsider. Lerretsidene har en velcroløsning som gjør at leietaker kan feste plakater og annet identifikasjonsmateriale. Bodene har strømtilførsel og tilgang til vann fra utekran. 

Interessert i å leie ?

Sjekk betingelser og priser og ta kontakt med oss for å leie.

Året har mange sesonger
Så langt det er mulig oppfordrer vi leietakere til å presentere sesongriktige produkter på Majorstutorget. Da vil leietaker få optimale salgsvilkår og publikum variasjonen. Vi ønsker alle seriøse leietakere velkommen, spesielt de som vil bidra til å styrke Majorstuas identitet og skape en spennende helhetlig ramme om uterommet.

Vi hjelper deg å bli synlig
For å skape gode betingelser for salg og profilering, vil Majorstuhuset AS jobbe aktivt med markedsføring og PR i riktige kanaler. Med jevne mellomrom vil Majorstuhuset AS arrangere ulike aktiviteter på torget som vil gjøre det attraktivt for folk å stoppe opp.

 

PLANSKISSE

Plantegning _nedre

Se større oversikt

DEMOGRAFISKE DATA

I følge Statens Vegvesens ”Rapport for overflatetrafikk, Majorstua, 2006”, har Majorstua 70.000 daglige av- og påstigende passasjerer og er dermed Norges nest største kollektivknutepunkt. Frem mot år 2025 forventes en økning på ytterligere 20.000, og vil til sammen utgjøre 90.000 daglige av- og påstigende passasjerer.


Utviklet av Frameworks AS